شماره‌ی ثبت8419511
نام سندMiddle Eastern home cooking
مؤلفمالوس‌، تس‌ Mallos, Tess
مترجم
موضوع اصلیآشپزي‌ خاورميانه‌، Quick and easy cookery
ناشرLondon: Parkway, 2003 = 1382.
سال انتشار
وضعیت ظاهری128ص‌.مصور(رنگي‌)
شابک1898259011
رده‌بندی کنگره1382، ، 2م‌2خ‌/725، TX،
رده‌بندی دیوئی
موضوعاتآشپزي‌ خاورميانه‌، Quick and easy cookery
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتكتابنامه‌: ص‌.124
قیـمت