رزرو سند (1761): ازدواج‌ و روابط زن‌ و مرد - نجفي‌ يزدي‌، سيدمحمد، 1337 -