رزرو سند (501079): IQ تيزهوشان نهم - جمعي از نويسندگان