رزرو سند (523): اميد و تلاش زمزمه هاي كارافريني - زهره خاكفرجي