رزرو سند (101426): كنكور پايگاه داده ها ارشد كامپيوتر سپاهان - ياسر منصوري