رزرو سند (101295): حسابداري ميانه ج1 ن.1 - دونالداي.كي سو جري جي.