رزرو سند (101241): مجموعه سوالات رشته صنايع با پاسخ تشريحي مدرسان - بصيريان - عباسي - جعفري - و