رزرو سند (101155): كتاب درسي هوش مصنوعي ن.2 - راس. رالس-پي .نورويگ