رزرو سند (101154): كتاب درسي هوش مصنوعي ن.1 - راس. رالس-پي .نورويگ