رزرو سند (101112): درس و كنكور كامپايلر ارشد - مقسمي