رزرو سند (100834): درس و كنكور اقتصاد خرد و كلان كارداني به كارشناسي ن.2 - محمد علي جلالي