رزرو سند (100833): درس و كنكور اقتصاد خرد و كلان كارداني به كارشناسي ن.1 - محمد علي جلالي