رزرو سند (100826): شاخص هاي بورس اوراق بهادار - احمد پور - غلامي كيان - سليم