رزرو سند (100501): برنامه نويسي پايگاه داده با ويژوال بيسيك 6 - اسميت آموندسن