كتابخانه موسسه آموزش عالي پيشتازان و هنر شيراز - نشاني: شيراز بلوار پاسداران- حد فاصل مبعث و كوچه 53 شيراز- قصرالدشت- كوچه74 آدرس سايت : honarshiraz.ac.ir pishtazan.ac.ir ☎تلفن : 07138235704 07138236010 07138239871 07138229895