آدرس

مشهد- بولوار وكيل آباد - بلوار دندان پزشكان - خيابان آموزگار 82، ساختمان شماره 1، طبقه همكف.

ساعات كار

9 صبح الي 14، روزهاي يكشنبه الي چهارشنبه