شماره‌ی ثبت591
نام سندروان‌شناسي‌ مشاوره‌ و راهنمايي‌ (مباني‌، اصول‌ و تكنيكها)
مؤلفقشلاقي‌، محمد، 1315 -
مترجم
موضوع اصلیمشاوره‌
ناشراصفهان‌: ماني‌،
سال انتشار 1376.
وضعیت ظاهریهشت‌، 80 ص.
شابک‌964-6014-23-2
رده‌بندی کنگره1376، 5ق‌5م/637، BF،
رده‌بندی دیوئی 158/3
موضوعاتمشاوره‌
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتكتابنامه‌: ص‌. 80 - 78.
قیـمت