شماره‌ی ثبت599
نام سندسنجش‌ و اندازه‌گيري‌ در علوم‌ تربيتي‌ و روان‌شناسي‌، روان‌سنجي‌ سنتي‌ و رويكردهاي‌ جديد در سنجش‌ رواني‌ - تربيتي‌- ن.3
مؤلفلطف‌آبادي‌ نيشابور، حسين‌، 1324 -
مترجم
موضوع اصلیآموزش و پرورش -- آزمون‌ها، آزمون‌هاي هوش، روان‌سنجي
ناشرتهران‌: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،
سال انتشار 1375.
وضعیت ظاهریده‌، 456 ص‌.: مصور، جدول‌، نمودار.
شابک : چاپ دوم:978-964-459-192-1
رده‌بندی کنگره1375، 9س6ل/1131، LB،
رده‌بندی دیوئی 371/26
موضوعاتآموزش و پرورش -- آزمون‌ها، آزمون‌هاي هوش، روان‌سنجي
مجلد1
نسخ3
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت پشت‌ جلد به‌انگليسي‌: .Hossein Lotfabadi. Assessment and measurement in education and psychology، چاپ دوم : تابستان 1387 (فيپا).، كتابنامه‌: ص‌. [396] - 417.
قیـمت7200 ريال