شماره‌ی ثبت567
نام سندراهنماي عملي گروه درماني مديريت استرس براي جوانان
مؤلفمك‌نامارا، سارا، 1972 - م. McNamara, Sarah
مترجمجان‌بزرگي‌، مسعود، 1343-،
موضوع اصلیشاگردان دبيرستان -- بهداشت رواني، شاگردان دبيرستان -- روان‌شناسي، فشار رواني -- كنترل
ناشرتهران:ارجمند:نسل فردا:كتاب ارجمند.1389،
سال انتشار
وضعیت ظاهری162 ص.
شابک
رده‌بندی کنگره1389، 2ر7م/3431، LB،
رده‌بندی دیوئی 373/1713
موضوعاتشاگردان دبيرستان -- بهداشت رواني، شاگردان دبيرستان -- روان‌شناسي، فشار رواني -- كنترل
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت59000 ريال