شماره‌ی ثبت97
نام سندخانواده‌ و نابسامانيهاي‌ رواني‌ كودكان‌
مؤلفقائمي‌، علي‌، 1316 -
مترجم
موضوع اصلیكودكان -- روان‌شناسي، والدين و كودك
ناشرتهران‌: اميري‌: هاد،
سال انتشار 1372.
وضعیت ظاهری 328ص.
شابک
رده‌بندی کنگره1372، 27خ‌2ق‌/721، BF،
رده‌بندی دیوئی 155/4
موضوعاتكودكان -- روان‌شناسي، والدين و كودك
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتچاپ اول: پاييز 1369.، كتابنامه‌: ص‌. [325] - 328.
قیـمت1500ريال