شماره‌ی ثبت1049
نام سندكتاب كار براي درمان اختلال وسواس فكري - اجبار عملي [كتاب]:فنوني جديد براي بهبود زندگي و برگرداندن آرامش به ذهن- ن.2
مؤلفآردن، جان باگوسيان 1951.
مترجم
موضوع اصلیوسواس-- به زبان ساده
ناشرتهران: رشد،
سال انتشار 1393.
وضعیت ظاهری 238ص.
شابک978-600-351-002-9
رده‌بندی کنگره1393، 2ك44آ/533، RC
رده‌بندی دیوئی616/85227
موضوعاتوسواس-- به زبان ساده
مجلد1
نسخ2
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتچاپ اول: 1393.
قیـمت120000 ريال