شماره‌ی ثبت1122
نام سندچهل‌ نكته‌ كليدي‌ براي‌ شيردادن‌ به‌ نوزاد
مؤلفسي‌يرز، ويليام‌ Sears, William
مترجم ميداني‌، جواد، 1321 - ،
موضوع اصلیشير مادر
ناشرتهران‌: صابرين‌، كتابهاي‌ دانه‌،
سال انتشار 1395.
وضعیت ظاهری176 ص‌.: مصور.
شابک‌ : 964-90074-1-5 ؛ 5000 ريال (چاپ سوم) ؛ 6000 ريال (چاپ چهارم) ؛ 7000 ربال (چاپ پنجم) ؛ 12000 ريال (چاپ ششم) ؛ 22000 ريال : چاپ دهم : 978-964-90074-1-0 ؛ 24000 ريال (چاپ يازدهم) ؛ 55000 ريال ( چاپ سيزدهم )
رده‌بندی کنگره1395، 9چ‌95س‌/216، RJ،
رده‌بندی دیوئی 649/33
موضوعاتشير مادر
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتعنوان‌ اصلي‌: Keys to breast feeding.، چاپ‌ دوم‌: 1375.، چاپ‌ سوم‌: 1376.، چاپ‌ چهارم‌: 1378.، چاپ‌ پنجم‌: 1380 .، چاپ‌ ششم‌: 1382.، چاپ‌ نهم‌: 1384.، چاپ دهم: 1386 .، چاپ يازدهم: 1388.، چاپ دوازدهم : 1388 (فيپا).، چاپ سيزدهم: 1389 .، چاپ چهاردهم: 1392 (فيپا).، نمايه‌.
قیـمت120000 ريال