شماره‌ی ثبت150185
نام سندبهداشت رواني
مؤلف
مترجم
موضوع اصلیروانشناسي
ناشرمركز استعدادهاي درخشان دارالفنون
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت