شماره‌ی ثبت501083
نام سندمجموعه آزمونهاي نمونه دولتي و تيزهوشان
مؤلفسعيد ابراهيمي نژاد
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي جامع
ناشرپويش
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت