شماره‌ی ثبت504307
نام سندگسسته و جبر و احتمال
مؤلفرسول محسني منش
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشرخيلي سبز
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت