شماره‌ی ثبت201029
نام سندداستان زندگي امام جواد ع
مؤلفاميرمهدي مرادحاصل
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشرگلهاي بهشت
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت