شماره‌ی ثبت150141
نام سند5زبان عشق براي نوجوانان
مؤلفگري چپمن
مترجمحسين بياتي
موضوع اصلیروانشناسي
ناشرخرد آذين
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت