شماره‌ی ثبت201003
نام سندجلوه اي از خورشيد
مؤلفهادي قابل
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشرستاد بزرگداشت حضرت امام خميني
سال انتشار1370
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت