شماره‌ی ثبت200501
نام سندصحيفه انقلاب - وصيت نامه رهبر كبير انقلاب اسلامي- ن.4
مؤلفروح الله خميني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سال انتشار1379
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ12
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت