شماره‌ی ثبت200319
نام سندتفسير سوره هاي ملك و لقمان- ن.2
مؤلفگروه كارشناسان
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشراداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت