شماره‌ی ثبت200296
نام سندجحاب و آزادي
مؤلفمجموعه سخنراني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشرسازمان تبليغات اسلامي
سال انتشار1369
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت