شماره‌ی ثبت200271
نام سندتلاش نوجوانان درانتظار امام زمان
مؤلفموسسه الامام المهدي عج
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشرمولف
سال انتشار1361
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت