شماره‌ی ثبت200242
نام سنديكصد و چهارده نكته درباره نماز- ن.3
مؤلفمحسن قرائتي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشرطرح اقامه نماز
سال انتشار1371
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ4
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت