شماره‌ی ثبت200138
نام سندراز نماز براي جوانان- ن.2
مؤلفمحسن قرائتي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشرمركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي
سال انتشار1373
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ5
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت