شماره‌ی ثبت504184
نام سندفيزيك كنكور رشته رياضي فيزيك
مؤلفغلامعلي محمودزاده
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشرمبتكران
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت