شماره‌ی ثبت504119
نام سندپاسخنامه 6سال كنكور رياضي فيزيك ج دوم- ن.10
مؤلفگروه مولفان
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشركانون فرهنگي آموزش
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ10
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت