شماره‌ی ثبت504098
نام سنددور دنيا در 4 ساعت 20كنكور علوم تجربي ج 2- ن.1
مؤلفهيات مولفان
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشرگاج
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت