شماره‌ی ثبت554
نام سنددريچه اي نو به مديريت
مؤلفچارلز اس جاكوبز
مترجممسگريان حقيقي منوچهر فكري ارشاد
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت