شماره‌ی ثبت552
نام سندمديريت اسلامي
مؤلفمحمد حسن نبوي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشربوستان كتاب
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت