شماره‌ی ثبت549
نام سندتفكر ناب
مؤلفجيمز پي ووماك دانيل جونز
مترجمآزاد راد نژاد
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت