شماره‌ی ثبت547
نام سندرفتار سازماني
مؤلفمورهد گريفين
مترجمسيد مهدي الواني غلام رضا معمارزاده
موضوع اصلیمديريت
ناشرمروايد
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت