شماره‌ی ثبت546
نام سنداجرا
مؤلفلاري بوسيدن رام چاران
مترجمغلام حسين خانقاني
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت فردا
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت