شماره‌ی ثبت530
نام سنددموكراسي يا دمو قراضه
مؤلفسيد مهدي شجاعي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرنيستان
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت33000