شماره‌ی ثبت523
نام سنداميد و تلاش زمزمه هاي كارافريني
مؤلفزهره خاكفرجي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت فردا
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت49000