شماره‌ی ثبت520
نام سندآينده مديريت
مؤلفگري همل بيل برين
مترجمحسين حسينيان
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت فردا
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت64000