شماره‌ی ثبت519
نام سندراهبرد هاي ارزيابي و نظارت اثربخش
مؤلفحبيب اله فتاحي اردكاني
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرآثارفكر
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت135000