شماره‌ی ثبت349/1
نام سندحسابداري ميانه 2- ج.1
مؤلفدكتر حسن همتي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار130 14
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-387-1
رده‌بندی کنگرهhf5654/ف3 ه 9
رده‌بندی دیوئی457/1032
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت100000