شماره‌ی ثبت516
نام سند5 فرمان براي تفكر استراتزيك
مؤلفوفا غفاريان غلام رضا كياني
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت فردا
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت30000