شماره‌ی ثبت510/2
نام سندتداوم كسب وكار خانوادگي- ج.2
مؤلفكلي لكووي و جنيفر پندرگست
مترجمحسين صامعي
موضوع اصلیمديريت
ناشرارايانا
سال انتشار93
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت