شماره‌ی ثبت511
نام سندمديريت زمان
مؤلفكن بلاچارد استيو گاتري
مترجممهندس فضل اله اميني
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت فردا
سال انتشار2004
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت32000